Naše věda

Přestože kouření škodí zdraví a nejlepší je s kouřením přestat, počet kuřáků neklesá. Podle Světové zdravotnické organizace bude v roce 2025 stále kouřit více než miliarda lidí.

Ve společnosti Philip Morris proto investujeme miliardy dolarů do vývoje bezdýmných výrobků. Jako jediná společnost jsme realizovali klinické studie, které potvrzují menší škodlivost naší Platformy 1 pro lidské zdraví. Nezávislé studie také potvrzují, že tyto výrobky jsou lepší alternativou pro zdraví, než kouření cigaret.

Platforma 1 je prvním a jediným systémem nahřívání tabáku, který rozhodnutím amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) získal statut tabákového výrobku s modifikovaným rizikem. To znamená, že pokud zcela přejdete na Platformu 1, bude váš organismus vystaven v menší míře škodlivým nebo potenciálně škodlivým chemickým látkám.

To vše nám dává naději, že cigaretový kouř jednoho dne definitivně zmizí ze světa. Seznamte se s naším vědeckým zázemím, které stojí za moderními výrobky bez kouře.

 

Seznamte se s naším vědeckým zázemím, které stojí za moderními výrobky bez kouře.

 

23 let vývoje

bezdýmných alternativ

10,5 miliard dolarů

investováno do výzkumu a vývoje alternativ bez kouře

550 nezávislých studií

od vládních a veřejných organizací z celého světa potvrzuje závěry našeho výzkumu

1500 odborníků

se každodenně podílí na výzkumu a vývoji v našich švýcarských laboratořích

Jak děláme výzkum?

Vyvíjíme řešení snižující množství škodlivých a potenciálně škodlivých látek

V laboratořích se ujišťujeme, že tato řešení nejsou toxická

Provádíme klinické studie, kterými se snažíme prokázat, že naše řešení snižují riziko vzniku onemocnění souvisejících s kouřením

Pečlivě sledujeme, jak naše produkty vnímají a jak je v reálném životě používají dospělí uživatelé.

Monitorujeme a studujeme dlouhodobý dopad a případné nežádoucí účinky našich řešení na dospělé uživatele

Výrobky bez kouře
Kouření a nikotin