O iniciativě

Philip Morris International stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost bez kouře a jednoho dne nahradit cigarety bezdýmnými výrobky, a to ve prospěch dospělých, kteří by jinak pokračovali v kouření, a také celé společnosti.

Věříme, že k urychlení změny má každý dospělý kuřák právo na přístup k vědecky podloženým informacím o bezdýmných alternativách. Proto jsme přišli s iniciativou Svět bez kouře, která nejen vysvětluje vědu za méně rizikovými produkty a rozdíly mezi nimi, ale současně také znovu zdůrazňuje škodlivost cigaretového kouře a jeho negativní účinky na lidský organismus.

Svět bez kouře je místní iniciativa vytvořená v České republice a je zaměřená na dospělé české kuřáky. Jejím cílem je přiblížit jim výzkum a vědu stojící za moderními bezdýmnými nikotinovými alternativami, které pro dospělé představují mnohem lepší volbu než pokračování v kouření. Současné vědecké poznatky z této oblasti jsou popsány srozumitelnou formou, aby si každý dospělý kuřák mohl zvolit, co je pro něj nejvhodnější volbou. Zda úplně přestat kouřit, což je to nejlepší možné rozhodnutí, nebo pro ty co nepřestanou, přejít na jednu z bezdýmných alternativ.

Virtuální profesor Albert Dohořel vystupuje jako průvodce, který přináší klíčové informace týkající se Světa bez kouře. Přestože však není skutečný, a je zcela smyšlenou postavou, zprostředkovává fakta, která jsou přesná s ohledem na dosavadní vědecké poznatky společnosti Philip Morris International z této oblasti.

Těší nás, že podle průzkumu provedeného ve spolupráci se známou výzkumnou agenturou InsightLab na vzorku dospělých osob z řad veřejnosti (včetně kuřáků, uživatelů a nekuřáků) si většina respondentů myslí, že iniciativa je užitečná, srozumitelná a prospěšná pro veřejnost. Doufáme proto, že se bude líbit i vám a přinese vám relevantní informace.


Důležitá informace:
Tato iniciativa je určena pouze dospělým (starším 18 let), kteří se chtějí dozvědět více o bezdýmných alternativách. Veškeré materiály slouží pouze pro informativní účely a nepředstavují reklamu, propagaci či nabídku ke koupi konkrétního výrobku nebo služby. Osoby mladší 18 let by neměly tyto webové stránky navštěvovat a neměly by užívat tabákové ani nikotinové výrobky. Bezdýmné produkty nejsou bez rizika a obsahují nikotin, který je návykový. Nejlepší volbou je vždy rozloučit se s tabákem a nikotinem zcela.

Naše věda
Výrobky bez kouře