Bez hoření je to lepší

Cigaretový kouř obsahuje až 6 000 chemických látek, z nichž zhruba 100 je prokazatelně škodlivých. Vdechování kouře způsobuje řadu závažných onemocnění – mimo jiné rakovinu, srdeční či plicní choroby. 

Nejlepší je nekouřit vůbec. Pro ty, kteří se s nikotinem nerozloučí, může být lepší možností jedna z méně rizikových alternativ bez kouře. Patří mezi ně i zařízení, která tabák nespalují, nýbrž nahřívají. Díky tomu vzniká aerosol obsahující až o 95 % méně škodlivých látek než cigaretový kouř.

obsahuje
pevné částice
na bázi uhlíku

obsahuje
pevné částice
na bázi uhlíku

neobsahuje
pevné částice
na bázi uhlíku

neobsahuje
pevné částice
na bázi uhlíku

Cigaretový kouř je toxická směs obsahující škodlivé látky, které vznikají během hoření

Aerosol ze zařízení na nahřívání tabáku není kouř, protože zde nedochází k hoření


Když odstraníme hoření a kouř, můžeme tím potenciálně snížit riziko nemocí spojených s kouřením.

Dejte šanci světu bez kouře.


Důležitá informace:
Uvedená prohlášení jsou obecná a vztahují se ke kategoriím bezdýmných výrobků ukázaných ve videu. Přesná jsou ve vztahu k PMI výrobkům. Vlastnosti bezdýmných výrobků od jiných výrobců nebo tvrzení o nich je vždy nezbytné ověřit na základě vědeckých důkazů vztahujících se ke konkrétnímu výrobku. PMI se nikterak nevyjadřuje k vlastnostem výrobků od jiných výrobců.

Zmíněné bezdýmné výrobky nejsou bez rizika. Obsahují nikotin, který je návykový, a jsou určeny pro dospělé, kteří by jinak pokračovali v kouření nebo užívání jiných nikotinových výrobků.

Výrobky obsahující nikotin by neměli užívat nezletilí, osoby ohrožené čI trpící srdečním onemocněním, diabetici, těhotné čI kojící ženy a osoby trpící epilepsií nebo jiným onemocněním vyvolávajícím záchvaty.

Naše věda
Výrobky bez kouře