Bez hoření je to lepší

Cigaretový kouř obsahuje až 6 000 chemických látek, z nichž zhruba 100 je prokazatelně škodlivých. Vdechování kouře způsobuje řadu závažných onemocnění – mimo jiné rakovinu, srdeční či plicní choroby. 

Nejlepší je nekouřit vůbec. Pro ty, kteří se s nikotinem nerozloučí, může být lepší možností jedna z méně rizikových alternativ bez kouře. Patří mezi ně i zařízení, která tabák nespalují, nýbrž nahřívají. Díky tomu vzniká aerosol obsahující až o 95 % méně škodlivých látek než cigaretový kouř.

obsahuje
pevné částice
na bázi uhlíku

obsahuje
pevné částice
na bázi uhlíku

neobsahuje
pevné částice
na bázi uhlíku

neobsahuje
pevné částice
na bázi uhlíku

Cigaretový kouř je toxická směs obsahující škodlivé látky, které vznikají během hoření

Aerosol ze zařízení na nahřívání tabáku není kouř, protože zde nedochází k hoření


Když odstraníme hoření a kouř, můžeme tím potenciálně snížit riziko nemocí spojených s kouřením.

Dejte šanci světu bez kouře.

Naše věda
Výrobky bez kouře