Bez hoření je to lepší

Cigaretový kouř obsahuje až 6 000 chemických látek, z nichž zhruba 100 je prokazatelně škodlivých. Vdechování kouře způsobuje řadu závažných onemocnění – mimo jiné rakovinu, srdeční či plicní choroby. 

Nejlepší je nekouřit vůbec. Pro ty, kteří se s nikotinem nerozloučí, může být lepší možností jedna z méně rizikových alternativ bez kouře. Patří mezi ně i zařízení, která tabák nespalují, nýbrž nahřívají. Díky tomu vzniká aerosol obsahující až o 95 % méně škodlivých látek než cigaretový kouř.


Když odstraníme hoření a kouř, můžeme tím potenciálně snížit riziko nemocí spojených s kouřením.

Dejte šanci světu bez kouře.


Důležitá informace:
Uvedená prohlášení jsou obecná a vztahují se ke kategoriím bezdýmných výrobků ukázaných ve videu. Přesná jsou ve vztahu k PMI výrobkům. Vlastnosti bezdýmných výrobků od jiných výrobců nebo tvrzení o nich je vždy nezbytné ověřit na základě vědeckých důkazů vztahujících se ke konkrétnímu výrobku. PMI se nikterak nevyjadřuje k vlastnostem výrobků od jiných výrobců.

Zmíněné bezdýmné výrobky nejsou bez rizika. Obsahují nikotin, který je návykový, a jsou určeny pro dospělé, kteří by jinak pokračovali v kouření nebo užívání jiných nikotinových výrobků.

Výrobky obsahující nikotin by neměli užívat nezletilí, osoby ohrožené čI trpící srdečním onemocněním, diabetici, těhotné čI kojící ženy a osoby trpící epilepsií nebo jiným onemocněním vyvolávajícím záchvaty.

Naše věda
Výrobky bez kouře