Nahřívaný tabák vs. e-cigareta

E-cigaretu a zařízení na nahřívání tabáku si lidé často pletou, ale obě zařízení fungují na odlišném principu. Ani u jednoho nedochází k hoření, takže obě produkují pouze aerosol, který obsahuje významně méně škodlivých látek než cigaretový kouř. Tím ale podobnost končí.

Zařízení na nahřívání tabáku

Nahřívá tabák na mnohem nižší teplotu, než je teplota při hoření cigarety, aby se uvolnila chuť tabáku a nikotin.

E-cigareta

Nahřívá tekutou náplň, která obsahuje nikotin a příchutě.

Otevřený systém umožňuje tekutou náplň doplňovat a její obsah si i přizpůsobit. To může být nebezpečné, protože uživatel pak přesně neví, co inhaluje.

Do uzavřeného systému se vkládají standardizované náplně přímo od výrobce – jejich obsah se tedy nedá měnit. Z tohoto důvodu může být uzavřený systém bezpečnejší.


Důležitá informace:
Uvedená prohlášení jsou obecná a vztahují se ke kategoriím bezdýmných výrobků ukázaných ve videu. Přesná jsou ve vztahu k PMI výrobkům. Vlastnosti bezdýmných výrobků od jiných výrobců nebo tvrzení o nich je vždy nezbytné ověřit na základě vědeckých důkazů vztahujících se ke konkrétnímu výrobku. PMI se nikterak nevyjadřuje k vlastnostem výrobků od jiných výrobců.

Bezdýmné výrobky nejsou bez rizika. Obsahují nikotin, který je návykový, a jsou určeny pro dospělé, kteří by jinak pokračovali v kouření nebo užívání jiných nikotinových výrobků.

Výrobky obsahující nikotin by neměli užívat nezletilí, osoby ohrožené čI trpící srdečním onemocněním, diabetici, těhotné čI kojící ženy a osoby trpící epilepsií nebo jiným onemocněním vyvolávajícím záchvaty.

Naše věda
Výrobky bez kouře