Nahřívaný tabák vs. e-cigareta

E-cigaretu a zařízení na nahřívání tabáku si lidé často pletou, ale obě zařízení fungují na odlišném principu. Ani u jednoho nedochází k hoření, takže obě produkují pouze aerosol, který obsahuje významně méně škodlivých látek než cigaretový kouř. Tím ale podobnost končí.

Zařízení na nahřívání tabáku

Nahřívá tabák na teplotu 300–320 °C, aby se uvolnila chuť tabáku a nikotin.

E-cigareta

Nahřívá tekutou náplň, která obsahuje nikotin a příchutě.

Otevřený systém umožňuje tekutou náplň doplňovat a její obsah si i přizpůsobit. To může být nebezpečné, protože uživatel pak přesně neví, co inhaluje.

Do uzavřeného systému se vkládají standardizované náplně přímo od výrobce – jejich obsah se tedy nedá měnit. Z tohoto důvodu může být uzavřený systém bezpečnejší.


Důležitá informace:
Uvedená prohlášení jsou obecná a vztahují se ke kategoriím bezdýmných výrobků ukázaných ve videu. Přesná jsou ve vztahu k PMI výrobkům. Vlastnosti bezdýmných výrobků od jiných výrobců nebo tvrzení o nich je vždy nezbytné ověřit na základě vědeckých důkazů vztahujících se ke konkrétnímu výrobku. PMI se nikterak nevyjadřuje k vlastnostem výrobků od jiných výrobců.

Bezdýmné výrobky nejsou bez rizika. Obsahují nikotin, který je návykový, a jsou určeny pro dospělé, kteří by jinak pokračovali v kouření nebo užívání jiných nikotinových výrobků.

Výrobky obsahující nikotin by neměli užívat nezletilí, osoby ohrožené čI trpící srdečním onemocněním, diabetici, těhotné čI kojící ženy a osoby trpící epilepsií nebo jiným onemocněním vyvolávajícím záchvaty.

Naše věda
Výrobky bez kouře